Napíšte nám:

Meno:
Váš e-mail:
Váš odkaz:

Fotogaléria:

 

Kontakt

Obec Dolné Obdokovce
Dolné Obdokovce č. 103
951 02 p. Pohranice

tel: 037 / 78 76 210
www.dolneobdokovce.sk
dolneobdokovce@mail.t-com.sk
 
IČO: 00 307 891
DIČ: 2021252695
Obec nie je platcom DPH.
banka:  OTP, a.s. pobočka Nitra
č.ú. SK92 5200 0000 0000 0900 8148

Dokumenty 2018

 1. Pozvánka na 31. zasadnutie OZ.
 2. Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Dolné Obdokovce.
 3. Vizualizácia pozemkov určených na výstavbu rodinných domov IBV Lúky Dolné Obdokovce.
 4. Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu robotník
 5. Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2017
  Pre odber pitnej vody.
 6. Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2017
  Pre odvádzanie odpadovej vody.
 7. Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2017
  Kvalita dodávky vody.
 8. Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2017
  Skrátený opis štandardu kvality.
 9. Pozvánka na 32. zasadnutie OZ 2018
 10. Výsledky z 10. ochutnávky vín r. 2018
 11. Pozvánka na 33. zas. OZ 2018
 12. Zmluva o dielo s Regionálnou rozvojovou agentúrou Novozámocko.
  Za spracovanie žiadosti na dotáciu: Výstavba agátového ihriska.
 13. Zmluva o dielo s Regionálnou rozvojovou agentúrou Novozámocko.
  Za spracovanie žiadosti projektu na Ministerstvo dopravy a výstavby SR.
 14. Návrh záverečného účtu obce za r.2017
 15. Pozvánka na 34. zasadnutie OZ 2018
 16. Záverečný účet obce Dolné Obdokovce za rok 2017
 17. Výberové konanie na riaditeľa/ľku MŠ Dolné Obdokovce
 18. Výzva na predloženie ponuky.
  Predmet obstarávania: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Materskej školy Dolné Obdokovce vrátane zatepľovania.
 19. Výročná správa obce Dolné Obdokovce za rok 2017
 20. Informácia práva voliť a práva byť volený
  Voľby do samosprávy na obdobie 2018-2022
 21. Informácia práva voliť a práva byť volený v jazyku národnostnej menšiny
  Voľby do samosprávy na obdobie 2018-2022
 22. Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.novembra 2018
 23. Oznámenie o zrušení trvalého pobytu.

kalendár

Prehľad noviniek:

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.novembra 2018

Informácia práva voliť a práva byť volený

Informácia práva voliť a práva byť volený v jazyku národnostnej menšiny

Adresa úradu:

Obec Dolné Obdokovce
č. 103
951 02 p. Pohranice
Telefón:
+421 37 78 76 210
E- mai:
dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Anketa:

www.sme.sk

Počasie na Slovensku:

Kurzy valút: