Napíšte nám:

Meno:
Váš e-mail:
Váš odkaz:

Fotogaléria:

 

Kontakt

Obec Dolné Obdokovce
Dolné Obdokovce č. 103
951 02 p. Pohranice

tel: 037 / 78 76 210
www.dolneobdokovce.sk
dolneobdokovce@mail.t-com.sk
 
IČO: 00 307 891
DIČ: 2021252695
Obec nie je platcom DPH.
banka:  OTP, a.s. pobočka Nitra
č.ú. SK92 5200 0000 0000 0900 8148

Home

This website, www.dolneobdokovce.ocu.sk , is operated by the Municipality of Dolné Obdokovce and is processed in compliance with current legislation, web content accessibility guidelines under Schedule No. 1 of the Decree on Standards for Information Systems in Public Administration (effective from 01 October 2008, issued in the Financial Bulletin of the Ministry of Finance of the Slovak Republic No. 9/2008).

Web content administrator: 

Municipal Office
Municipality of Dolné Obdokovce

Street 103 Dolné Obdokovce
951 02 Pohranice

Company identification number (IČO): 00 307 891

Autonomous regions of: Nitra
District: Nitra
Region: Podzoborský
Number of inhabitants: 1174
Area: 1019 ha
First written records: in the year 1228

General information: dolneobdokovce@mail.t-com.sk
Registry: dolneobdokovce@mail.t-com.sk
Mayor : Zoltán Gyepes, mobil: 0905 478 099,  dolneobdokovce@mail.t-com.sk
Information on website content:   dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Secretariat:
Phone:
037 / 787 62 10, Fax: 037 / 787 62 10, Email: dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Competence:

The Municipality of  Dolné Obdokovce is an independent territorial, autonomous and administrative unit of the Slovak Republic, exercising its autonomous competence independently (Act of the National Council of the Slovak Republic No. 369/1990 Coll. on Municipal Establishment).

The seat of the Construction Authority for the Municipality of Dolné Obdokovce is at the Municipal Office in Nitrianske Hrnčiarovce.                       .

Office hours:

Monday 7.30-12.00 12.30-15.30
Tuesday
7.30-12.00
12.30-15.30
Wednesday
7.30-12.00
12.30-15.30
Thursday
7.30-12.00
12.30-15.30
Friday
7.30-12.00
12.30-15.30

 


updated 9.5.2011

Technical operator:

wbx s.r.o.

Ostrovského 2
Slovak Republic
Tel.: 055 644 25 35
e-mail: info@webex.sk

kalendár

Prehľad noviniek:

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.novembra 2018

Informácia práva voliť a práva byť volený

Informácia práva voliť a práva byť volený v jazyku národnostnej menšiny

Adresa úradu:

Obec Dolné Obdokovce
č. 103
951 02 p. Pohranice
Telefón:
+421 37 78 76 210
E- mai:
dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Anketa:

www.sme.sk

Počasie na Slovensku:

Kurzy valút: