Napíšte nám:

Meno:
Váš e-mail:
Váš odkaz:

Fotogaléria:

 

Kontakt

Obec Dolné Obdokovce
Dolné Obdokovce č. 103
951 02 p. Pohranice

tel: 037 / 78 76 210
www.dolneobdokovce.sk
dolneobdokovce@mail.t-com.sk
 
IČO: 00 307 891
DIČ: 2021252695
Obec nie je platcom DPH.
banka:  OTP, a.s. pobočka Nitra
č.ú. SK92 5200 0000 0000 0900 8148

Kontakt

Toto webové sídlo www.dolneobdokovce.ocu.sk  spravuje Obec Dolné Obdokovce a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu: 

Obec Dolné Obdokovce

Ulica 103 Dolné Obdokovce
951 02 Pohranice

IČO: 00 307 891

DIČ: 2021252695

Obec nie je platcom DPH.

Samosprávny kraj: Nitra
Okres: Nitra
Región: Podzoborský
Počet obyvateľov: 1178
Rozloha:  1019 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1228

Všeobecné informácie: dolneobdokovce@mail.t-com.sk
Podateľňa: dolneobdokovce@mail.t-com.sk
Starosta: Ing. Marián Paulisz, mobil: 0907 138 139, pauliszmarian@gmail.com,   0905 478 099, dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Informácie o napĺňaní webového sídla: dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Sekretariát:
Telefón: 037 / 787 62 10, Fax: 037 / 787 62 10, Email: dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Kompetencie:

Obec Dolné Obdokovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec Dolné Obdokovce je zriadený na Spoločnom stavebnom úrade v Nitrianskych Hrnčiarovciach so sídlom: Dlhá 6, Nitra

Stránkové hodiny Obecného úradu Dolné Obdokovce:

Pondelok  8.00-12.00 13.00-15.00
Utorok
8.00-12.00
13.00-15.00
Streda
8.00-12.00
13.00-17.30
Štvrtok
nestránkový deň
 
Piatok
8.00-12.00
 

 

 

Aktualizované 5.1.2015

Technický prevádzkovateľ:

wbx s.r.o.

Ostrovského 2
Slovenská republika
Tel.: 055 644 25 35
e-mail: info@webex.sk

kalendár

Prehľad noviniek:

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.novembra 2018

Informácia práva voliť a práva byť volený

Informácia práva voliť a práva byť volený v jazyku národnostnej menšiny

Adresa úradu:

Obec Dolné Obdokovce
č. 103
951 02 p. Pohranice
Telefón:
+421 37 78 76 210
E- mai:
dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Anketa:

www.sme.sk

Počasie na Slovensku:

Kurzy valút: