Napíšte nám:

Meno:
Váš e-mail:
Váš odkaz:

Fotogaléria:

 

Kontakt

Obec Dolné Obdokovce
Dolné Obdokovce č. 103
951 02 p. Pohranice

tel: 037 / 78 76 210
www.dolneobdokovce.sk
dolneobdokovce@mail.t-com.sk
 
IČO: 00 307 891
DIČ: 2021252695
Obec nie je platcom DPH.
banka:  OTP, a.s. pobočka Nitra
č.ú. SK92 5200 0000 0000 0900 8148

Objednávky 2017

 1. Objednávka č. 1/2017
  Servis kotolne Náj.byt.dom č.89
 2. Objednávka č. 2/2017
  Výmena a oprava svietidiel v ZŠ-Alapiskola
 3. Objednávka č. 3/2017
  Plechová skriňa na OcÚ
 4. Objednávka č. 4/2017
  Dvere do veľkej sály Kultúrneho domu
 5. Objednávka č. 5/2017
  Hlavná ročná kontrola detského ihriska
 6. Objednávka č. 6/2017
  Samozatvárací systém na dvere v náj.byt.domoch 89,90
 7. Objednávka č. 7/2017
  Repasácia vodomerov pre studenú a teplú vodu
 8. Objednávka č. 8/2017
  Náhradné náplne do tlačiarne pre Obecný úrad
 9. Objednávka č. 9/2017
  Projektová dokumentácia NN zemnej prípojky D. Rekreačný areál Agáty/Rekreációs terület
 10. Objednávka č. 10/2017
  Plastové nádoby CLE 1100 čierne na komunálny odpad
 11. Objednávka č. 11/2017
  Zamykací systém v nájomných bytových domoch
 12. Objednávka č. 12/2017
  DVD k výstupu "Obec Dolné Obdokovce"
 13. Objednávka č. 13/2017
  Dopravné značky
 14. Objednávka č. 14/2017
  Krytina strechy na budove baru na štadióne
 15. Objednávka č. 15/2017
  Tabule, nápisy a nálepky

kalendár

Prehľad noviniek:

Pozvánka na verejné zhromaždenie

Meghívó a népgűlésre

Zverejnenie priameho zámeru predaja - IBV Lúky Dolné Obdokovce, 7 pozemkov pre výstavbu rodinných domov

Adresa úradu:

Obec Dolné Obdokovce
č. 103
951 02 p. Pohranice
Telefón:
+421 37 78 76 210
E- mai:
dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Anketa:

www.sme.sk

Počasie na Slovensku:

Kurzy valút: