Napíšte nám:

Meno:
Váš e-mail:
Váš odkaz:

Fotogaléria:

 

Kontakt

Obec Dolné Obdokovce
Dolné Obdokovce č. 103
951 02 p. Pohranice

tel: 037 / 78 76 210
www.dolneobdokovce.sk
dolneobdokovce@mail.t-com.sk
 
IČO: 00 307 891
DIČ: 2021252695
Obec nie je platcom DPH.
banka:  OTP, a.s. pobočka Nitra
č.ú. SK92 5200 0000 0000 0900 8148

Objednávky 2017

 1. Objednávka č. 1/2017
  Servis kotolne Náj.byt.dom č.89
 2. Objednávka č. 2/2017
  Výmena a oprava svietidiel v ZŠ-Alapiskola
 3. Objednávka č. 3/2017
  Plechová skriňa na OcÚ
 4. Objednávka č. 4/2017
  Dvere do veľkej sály Kultúrneho domu
 5. Objednávka č. 5/2017
  Hlavná ročná kontrola detského ihriska
 6. Objednávka č. 6/2017
  Samozatvárací systém na dvere v náj.byt.domoch 89,90
 7. Objednávka č. 7/2017
  Repasácia vodomerov pre studenú a teplú vodu
 8. Objednávka č. 8/2017
  Náhradné náplne do tlačiarne pre Obecný úrad
 9. Objednávka č. 9/2017
  Projektová dokumentácia NN zemnej prípojky D. Rekreačný areál Agáty/Rekreációs terület
 10. Objednávka č. 10/2017
  Plastové nádoby CLE 1100 čierne na komunálny odpad
 11. Objednávka č. 11/2017
  Zamykací systém v nájomných bytových domoch
 12. Objednávka č. 12/2017
  DVD k výstupu "Obec Dolné Obdokovce"
 13. Objednávka č. 13/2017
  Dopravné značky
 14. Objednávka č. 14/2017
  Krytina strechy na budove baru na štadióne
 15. Objednávka č. 15/2017
  Tabule, nápisy a nálepky
 16. Objednávka č. 16/2017
  Tabule Vyhradené parkovisko
 17. Objednávka č. 17/2017
  Viazacia páska na lis na Zberný dvor
 18. Objednávka č. 18/2017
  Montáž vchodového svietidla a schodiskového tlačidla v nájomných bytových domoch
 19. Objednávka č. 19/2017
  Andezit kameň na chodníky na cintoríne
 20. Objednávka č. 20/2017
  Termostatická hlavica do MŠ
 21. Objednávka č. 21/2017
  Betón na úpravy na cintoríne
 22. Objednávka č. 22/2017
  Asfaltové úpravy plochy v okolí kostola
 23. Objednávka č. 23/2017
  Montážne inštalačné práce a materiál na inštaláciu vodovodu na Zbernom dvore
 24. Objednávka č. 24/2017
  Montážne inštalačné práce a materiál na odstránenie poruchy čerpadla v Nájomnom bytovom dome č. 90

kalendár

Prehľad noviniek:

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - informácie pre voliča

Választások a regionális önkormányzati szervekbe - tájékoztatás a választók számára

Adresa úradu:

Obec Dolné Obdokovce
č. 103
951 02 p. Pohranice
Telefón:
+421 37 78 76 210
E- mai:
dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Anketa:

www.sme.sk

Počasie na Slovensku:

Kurzy valút: