Napíšte nám:

Meno:
Váš e-mail:
Váš odkaz:

Fotogaléria:

 

Kontakt

Obec Dolné Obdokovce
Dolné Obdokovce č. 103
951 02 p. Pohranice

tel: 037 / 78 76 210
www.dolneobdokovce.sk
dolneobdokovce@mail.t-com.sk
 
IČO: 00 307 891
DIČ: 2021252695
Obec nie je platcom DPH.
banka:  OTP, a.s. pobočka Nitra
č.ú. SK92 5200 0000 0000 0900 8148

Objednávky 2018

 1. Objednávka č. 1/2018
  Termosy pre MŠ
 2. Objednávka č. 2/2018
  Čistenie a kontrola komínov v nájomných bytových domoch
 3. Objednávka č. 3/2018
  Terénne úpravy pre multiihrisko
 4. Objednávka č. 4/2018
  kancelárske potreby
 5. Objednávka č. 5/2018
  viazacie pásky na lis na Zbernom dvore
 6. Objednávka č. 6/2018
  vypracovanie znaleckých posudkov na pozemky
 7. Objednávka č. 7/2018
  Stoličky do KD
 8. Objednávka č. 8/2018
  Práce na multifunkčnom ihrisku

kalendár

Prehľad noviniek:

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Dolné Obdokovce. Prijímanie cenových ponúk na pozemky do 09.03.2018 do 12.00 hod.

Vizualizácia pozemkov určených na výstavbu rodinných domov na IBV Lúky Dolné Obdokovce

Rozpočet na rok 2018 a na roky 2019, 2020, zverejnený 15.12.2017

Adresa úradu:

Obec Dolné Obdokovce
č. 103
951 02 p. Pohranice
Telefón:
+421 37 78 76 210
E- mai:
dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Anketa:

www.sme.sk

Počasie na Slovensku:

Kurzy valút: