Napíšte nám:

Meno:
Váš e-mail:
Váš odkaz:

Fotogaléria:

 

Kontakt

Obec Dolné Obdokovce
Dolné Obdokovce č. 103
951 02 p. Pohranice

tel: 037 / 78 76 210
www.dolneobdokovce.sk
dolneobdokovce@mail.t-com.sk
 
IČO: 00 307 891
DIČ: 2021252695
Obec nie je platcom DPH.
banka:  OTP, a.s. pobočka Nitra
č.ú. SK92 5200 0000 0000 0900 8148

Objednávky 2018

 1. Objednávka č. 1/2018
  Termosy pre MŠ
 2. Objednávka č. 2/2018
  Čistenie a kontrola komínov v nájomných bytových domoch
 3. Objednávka č. 3/2018
  Terénne úpravy pre multiihrisko
 4. Objednávka č. 4/2018
  kancelárske potreby
 5. Objednávka č. 5/2018
  viazacie pásky na lis na Zbernom dvore
 6. Objednávka č. 6/2018
  vypracovanie znaleckých posudkov na pozemky
 7. Objednávka č. 7/2018
  Stoličky do KD
 8. Objednávka č. 8/2018
  Práce na multifunkčnom ihrisku
 9. Objednávka č. 9/2018
  Euroclip Klip rám A4
 10. Objednávka č. 10/2018
  Plastové kontajnery 120 l čierne
 11. Objednávka č. 11/2018
  Licencia eset
 12. Objednávka č. 12/2018
  overenie merného objektu a dodávku snímacej sondy pre prítokový žľab z Čeľadíc
 13. Objednávka č. 13/2018
  Vodomery
 14. Objednávka č. 14/2018
  Zváračské práce na striedačkách BFC
 15. Objednávka č. 15/2018
  Výplne okien a dverí na budove šatní BFC
 16. Objednávka č. 16/2018
  Hracie prvky, doplnky a opravu detského ihriska v miestnom parku
 17. Objednávka č. 17/2018
  Strešná krytina, materiál a práce spojené s montážou strešnej krytiny na tribúne BFC v športovom areáli
 18. Objednávka č. 18/2018
  Strešná krytina na budove BFC
 19. Objednávka č. 19/2018
  Doprava striedačiek BFC
 20. Objednávka č. 20/2018
  Fasádne,murárske a klampiarske práce na budove šatní BFC OÚ Dolné Obdokovce
 21. Objednávka č. 21/2018
  Doplnkový materiál na hracie prvky na detské ihrisko v areáli MŠ Dolné Obdokovce
 22. Objednávka č. 22/2018
  Oprava a údržba kotolne ZŠ-Alapiskola Dolné Obdokovce
 23. Objednávka č. 23/2018
  Oprava plynového vedenia v budove šatní BFC OÚ Dolné Obdokovce
 24. Objednávka č. 24/2018
  Murárske a maliarske práce v ZŠ-Alapiskola
 25. Objednávka č. 25/2018
  Aerofoto obce
 26. Objednávka č. 26/2018
  Inštalácia bleskozvodu na budove šatní BFC
 27. Objednávka č. 27/2018
  Elektromontážne práce na multifunkčnom ihrisku
 28. Objednávka č. 28/2018
  Stavebné práce na multifunkčnom ihrisku
 29. Objednávka č. 29/2018
  Výkon zodpovednej osoby
 30. Objednávka č. 30/2018
  Stavebné práce na parkovisku - Nájomný bytový dom č.89
 31. Objednávka č. 31/2018
  Asfaltová zmes na opravu cesty pri Nájomnom bytovom dome č.89
 32. Objednávka č. 32/2018
  Oprava prevzdušňovacích platní na ČOV
 33. Objednávka č. 33/2018
  Zemné a záhradnícke práce a materiál na priestranstve pri Nájomnom bytovom dome č. 89
 34. Objednávka č. 34/2018
  Zemné a záhradnícke práce a materiál na priestranstve pri Nájomnom bytovom dome č. 90
 35. Objednávka č. 35/2018
  Nožnicové stany
 36. Objednávka č. 36/2018
  Terénne úpravy v okolí multifunkčného ihriska
 37. Objednávka č. 37/2018
  Výkopové práce a terénne úpravy na parkovisku pri Nájomnom bytovom dome č.89
 38. Objednávka č. 38/2018
  Výkopové práce a terénne úpravy na parkovisku oproti Nájomného bytového domu č.89
 39. Objednávka č. 39/2018
  Montáž prvkov na detskom ihrisku v areáli MŠ

kalendár

Prehľad noviniek:

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.novembra 2018

Informácia práva voliť a práva byť volený

Informácia práva voliť a práva byť volený v jazyku národnostnej menšiny

Adresa úradu:

Obec Dolné Obdokovce
č. 103
951 02 p. Pohranice
Telefón:
+421 37 78 76 210
E- mai:
dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Anketa:

www.sme.sk

Počasie na Slovensku:

Kurzy valút: