Napíšte nám:

Meno:
Váš e-mail:
Váš odkaz:

Fotogaléria:

 

Kontakt

Obec Dolné Obdokovce
Dolné Obdokovce č. 103
951 02 p. Pohranice

tel: 037 / 78 76 210
www.dolneobdokovce.sk
dolneobdokovce@mail.t-com.sk
 
IČO: 00 307 891
DIČ: 2021252695
Obec nie je platcom DPH.
banka:  OTP, a.s. pobočka Nitra
č.ú. SK92 5200 0000 0000 0900 8148

Zmluvy 2017

 1. Zmluva o poskytovaní verejných služieb - telefónne služby
  zverejnená 12.1.2017
 2. Kúpna zmluva č. 01/IBV/2017
 3. Dodatok č. 4 k Zmluve o výkone kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre viaceré obce.
 4. Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy.
  Pripojenie elektrickej energie - parc. č. 1518/16
 5. Zmluva o prevádzke triedeného zberu č. ZP - ZNR01142016049/A.
  ENVI - PAK, a.s. a OBEC Dolné Obdokovce.
 6. Kúpna zmluva č. 01/2017
 7. Dodatok k zmluve o odbere polystyrénu.
 8. Zmluva č. 01/2017.
  O poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre BFC Dolné Obdokovce.
 9. Zmluva č. 02/2017
  O poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre Csemadok - ZO Dolné Obdokovce.
 10. Zmluva č. 03/2017.
  O poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre Spolok priateľov vína.
 11. Zmluva č. 04/2017.
  O poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre Združenie za rodnú zem JE.
 12. Zámenná zmluva uzavretá dňa 07.04.2017

kalendár

Prehľad noviniek:

Pozvánka na verejné zhromaždenie

Meghívó a népgűlésre

Zverejnenie priameho zámeru predaja - IBV Lúky Dolné Obdokovce, 7 pozemkov pre výstavbu rodinných domov

Adresa úradu:

Obec Dolné Obdokovce
č. 103
951 02 p. Pohranice
Telefón:
+421 37 78 76 210
E- mai:
dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Anketa:

www.sme.sk

Počasie na Slovensku:

Kurzy valút: