Napíšte nám:

Meno:
Váš e-mail:
Váš odkaz:

Fotogaléria:

 

Kontakt

Obec Dolné Obdokovce
Dolné Obdokovce č. 103
951 02 p. Pohranice

tel: 037 / 78 76 210
www.dolneobdokovce.sk
dolneobdokovce@mail.t-com.sk
 
IČO: 00 307 891
DIČ: 2021252695
Obec nie je platcom DPH.
banka:  OTP, a.s. pobočka Nitra
č.ú. SK92 5200 0000 0000 0900 8148

Zmluvy 2018

 1. Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva č. 8/2017
 2. Zmluva o dielo č. 026/2017
  Výstavba multifunkčného ihriska - vrchná stavba.
 3. Kúpna zmluva č. 09/IBV/2017
 4. Kúpna zmluva č. 10/IBV/2018
 5. Zmluva o dielo č. 35/2018
  Projekt_Kultura_narodnostnych_mensin
 6. Poistná zmluva č. 4419010342
  Nehnuteľný a hnuteľný majetok
 7. Poistná zmluva č. 3229001411
  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
 8. Poistná zmluva č. 2459000323
  Havarijné poistenie motorových vozidiel
 9. Príkazná zmluva č. NR/46/2017/POI
  K zabezpečeniu príležitostného verejného obstarávania - poistenie
 10. Príkazná zmluva č. NR/46/2017/PL
  K zabezpečeniu príležitostného verejného obstarávania - plyn
 11. Príkazná zmluva č. NR/46/2017/EL
  K zabezpečeniu príležitostného verejného obstarávania - elektrina
 12. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce.
  Pre organizáciu Csemadok - ZO Dolné Obdokovce.
 13. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce.
  Pre Poľovnícke združenie TILALMAS.
 14. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce.
  Pre Spolok priateľov vína.
 15. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce.
  Pre Združenie za rodnú zem Jánosa Esterházyho - Esterhazy Janos szulofoldjeert Egyesulet.
 16. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce.
  Pre Bodocký futbalový KLUB Dolné Obdokovce.
 17. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce.
  Pre Rímsko-katolícku cirkev, filiálka Dolné Obdokovce.
 18. Zmluva o dielo.
  Zmeny a doplnky č. 2/2018 k ÚPN obce Dolné Obdokovce.
 19. Kúpna zmluva č. 11/IBV/2018
 20. Zmluva č. 325/2018 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN NSK č. 2/2014.
 21. Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov.
  TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava (WinCity Registratúra)
 22. Zmluva o spracovaní osobných údajov.
  Galileo Corporation s.r.o., Čierna voda 468, okres Galanta
 23. Zmluva o dodávke plynu OcÚ
 24. Zmluva o dodávke plynu Športový areál
 25. Zmluva o dodávke plynu ZŠ,MŠ
 26. Zmluva o dodávke plynu Dom smútku
 27. Zmluva o dodávke plynu Nájomný bytový dom č. 89
 28. Zmluva o dodávke plynu Nájomný bytový dom č. 90
 29. Zmluva o dodávke plynu Viacúčelová budova
 30. Zmluva o dodávke elektriny.
 31. Zmluva č. ZO/2018A12389-2
  O zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby ( osobný údaj )
 32. Zmluva o združenej dodávke elektriny.
  ZSE.
 33. Kúpna zmluva č. 13/IBV/2018
 34. Kúpna zmluva č. 12/IBV/2018

kalendár

Prehľad noviniek:

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.novembra 2018

Informácia práva voliť a práva byť volený

Informácia práva voliť a práva byť volený v jazyku národnostnej menšiny

Adresa úradu:

Obec Dolné Obdokovce
č. 103
951 02 p. Pohranice
Telefón:
+421 37 78 76 210
E- mai:
dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Anketa:

www.sme.sk

Počasie na Slovensku:

Kurzy valút: