Napíšte nám:

Meno:
Váš e-mail:
Váš odkaz:

Fotogaléria:

 

Kontakt

Obec Dolné Obdokovce
Dolné Obdokovce č. 103
951 02 p. Pohranice

tel: 037 / 78 76 210
www.dolneobdokovce.sk
dolneobdokovce@mail.t-com.sk
 
IČO: 00 307 891
DIČ: 2021252695
Obec nie je platcom DPH.
banka:  OTP, a.s. pobočka Nitra
č.ú. SK92 5200 0000 0000 0900 8148

Povinné zverejňovanie - Objednávky 2014

 1. Objednávka č. 1/2014
  Oprava komunálneho vozidla.
 2. Objednávka č. 2/2014
  Vyčistenie kanalizačnej šachty v obci Dolné Obdokovce.
 3. Objednávka č. 3/2014
  Realizačný projekt: Dolné Obdokovce IBV pod PD 9 RD
 4. Objednávka č. 4/2014
  Servisný zásah na lise na Zbernom dvore D.O.
 5. Objednávka č. 5/2014
  Spomaľovací prah - montovaný, zvislé dopravné značenie s montážou.
 6. Objednávka č. 6/2014
  Poštové poukážky pre bytovku č.2
 7. Objednávka č. 7/2014
  Poštové poukážky pre bytovku č.1
 8. Objednávka č. 8/2014
  Poštové poukážky pre bežný účet obce

kalendár

Prehľad noviniek:

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.novembra 2018

Informácia práva voliť a práva byť volený

Informácia práva voliť a práva byť volený v jazyku národnostnej menšiny

Adresa úradu:

Obec Dolné Obdokovce
č. 103
951 02 p. Pohranice
Telefón:
+421 37 78 76 210
E- mai:
dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Anketa:

www.sme.sk

Počasie na Slovensku:

Kurzy valút: