Napíšte nám:

Meno:
Váš e-mail:
Váš odkaz:

Fotogaléria:

 

Kontakt

Obec Dolné Obdokovce
Dolné Obdokovce č. 103
951 02 p. Pohranice

tel: 037 / 78 76 210
www.dolneobdokovce.sk
dolneobdokovce@mail.t-com.sk
 
IČO: 00 307 891
DIČ: 2021252695
Obec nie je platcom DPH.
banka:  OTP, a.s. pobočka Nitra
č.ú. SK92 5200 0000 0000 0900 8148

Povinné zverejňovanie - 0bjednávky 2015

 1. Objednávka č. 1/2015
  Spracovanie o podanie žiadosti na poskytnutie NFP v oblasti operačných programov.
 2. Objednávka č. 2/2015
  Oprava hrablíc na čistiarni odpadových vôd.
 3. Objednávka č. 3/2015
  Oprava prevzdušňovacích platní na čistiarni odpadových vôd.
 4. Objednávka č. 4/2015
  Akdreditované rozbory pitnej vody.
 5. Objednávka č. 5/2015
  Spracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolné Obdokovce.
 6. Objednávka č. 6/2015
  Viazacie pásky na zberný dvor - na lis.
 7. Objednávka č. 7/2015
  Oprava čerpadla na čistiarni odpadových vôd.
 8. Objednávka č. 8/2015
  Aktualizácia katastrálnej mapy obce.
 9. Objednávka č. 9/2015
  Montážna autoplošina.
 10. Objednávka č. 10/2015
  Náhradné náplne do tlačiarní
 11. Objednávka č. 11/2015
  Bezplatný odber opotrebovaných pneumatík
 12. Objednávka č. 12/2015
  Kontajnery CLD 120 l
 13. Objednávka č. 13/2015
  Rozbor odpadovej vody.
 14. Objednávka č. 14/2015
  Náhradné náplne do tlačiarní
 15. Objednávka č. 15/2015
  farba na drevo
 16. Objednávka č. 16/2015
  elektroinštalačný materiál do MŠ
 17. Objednávka č. 17/2015
  Komplexná poradenská činnosť vo verejnom obstarávaní.
 18. Objednávka č. 18/2015
  Údržba vykurovacej techniky
 19. Objednávka č. 19/2015
  Hojdačky
 20. Objednávka č. 20/2015
  Náhradné náplne do tlačiarní
< 1 2 >

kalendár

Prehľad noviniek:

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.novembra 2018

Informácia práva voliť a práva byť volený

Informácia práva voliť a práva byť volený v jazyku národnostnej menšiny

Adresa úradu:

Obec Dolné Obdokovce
č. 103
951 02 p. Pohranice
Telefón:
+421 37 78 76 210
E- mai:
dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Anketa:

www.sme.sk

Počasie na Slovensku:

Kurzy valút: