Napíšte nám:

Meno:
Váš e-mail:
Váš odkaz:

Fotogaléria:

 

Kontakt

Obec Dolné Obdokovce
Dolné Obdokovce č. 103
951 02 p. Pohranice

tel: 037 / 78 76 210
www.dolneobdokovce.sk
dolneobdokovce@mail.t-com.sk
 
IČO: 00 307 891
DIČ: 2021252695
Obec nie je platcom DPH.
banka:  OTP, a.s. pobočka Nitra
č.ú. SK92 5200 0000 0000 0900 8148

Objednávky 2016

 1. Objednávka č. 1/2016
  Posypová soľ
 2. Objednávka č. 2/2016
  Termos lakovaný pre MŠ
 3. Objednávka č. 3/2016
  Servis nadstavby špeciálneho vozidla pre zber komunálneho odpadu
 4. Objednávka č. 4/2016
  Servis traktora Lamborghini
 5. Objednávka č. 5/2016
  PES páska, navíjač
 6. Objednávka č. 6/2016
  Stoličky
 7. Objednávka č. 7/2016
  poštové poukážky
 8. Objednávka č. 8/2016
  poštové poukážky
 9. Objednávka č. 9/2016
  poštové poukážky
 10. Objednávka č. 10/2016
  poštové poukážky
 11. Objednávka č. 11/2016
  filtre pre traktor Lamborghini
 12. Objednávka č. 12/2016
  prehliadka na traktore CASE FARMAL 115
 13. Objednávka č. 13/2016
  náhradné náplne do tlačiarní
 14. Objednávka č. 14/2016
  svietidlá PL 18-22 na verejné osvetlenie
 15. Objednávka č. 15/2016
  viazacia páska k lisu na Zbernom dvore
 16. Objednávka č. 16/2016
  náhradné tonery OcÚ
 17. Objednávka č. 17/2016
  aerofoto obce
 18. Objednávka č. 18/2016
  odborné publikácie
 19. Objednávka č.19/2016
  exteriérová dvojkrídlová vitrína
 20. Objednávka č. 20/2016
  vyjadrenie o existencii PTZ Orange Slovensko a.s. na stavebné akcie D.O. MK IBV Lúky, MK IBV Pod Záhradami
 21. Objednávka č. 21/2016
  uteráky a tašky s erbom obce
 22. Objednávka č. 22/2016
  overenie merného objektu na čistiarni odpadových vôd
 23. Objednávka č. 23/2016
  pamätná doska v rámci ukončeného projektu Modernizácia verejného osvetlenia v obci Dolné Obdokovce
 24. Objednávka č. 24/2016
  Vypracovanie Oznámenia o strategickom dokumente k PHSR D.O. na roky 2015 - 2024
 25. Objednávka č. 25/2016
  Oprava traktora Lamgorgini R2,90
 26. Objednávka č. 26/2016
  Elektro-montážne práce na ČOV
 27. Objednávka č. 27/2016
  Výplne otvorov v MŠ D.O. - dvere, okná
 28. Objednávka č. 28/2016
  Príruba čerpadla ČOV, Koleno so závotom ČOV
 29. Objednávka č. 29/2016
  Sklo dverí pravé pre traktor
 30. Objednávka č. 30/2016
  Náplň do tlačiarne
 31. Objednávka č. 31/2016
  Rastrové údaje zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností
 32. Objednávka č. 32/2016
  Osobná doprava autobusom na Oberačkové slávnosti
 33. Objednávka č. 33/2016
  Očkovacia látka proti VHA
 34. Objednávka č. 34/2016
  sklo dverí traktor Lamborghini - správny rozmer
 35. Objednávka č. 35/2016
  Plastové nádoby - kontajnery 120 l
 36. Objednávka č. 36/2016
  Vypracovanie pasportu - trvalého dopravného označenia v obci.
 37. Objednávka č. 37/2016
  Náplň do tlačiarne
 38. Objednávka č. 38/2016
  Servis kotolne Náj.byt.dom č.89

kalendár

Prehľad noviniek:

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.novembra 2018

Informácia práva voliť a práva byť volený

Informácia práva voliť a práva byť volený v jazyku národnostnej menšiny

Adresa úradu:

Obec Dolné Obdokovce
č. 103
951 02 p. Pohranice
Telefón:
+421 37 78 76 210
E- mai:
dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Anketa:

www.sme.sk

Počasie na Slovensku:

Kurzy valút: