A picture

Obecný rozhlas


MS_logo_


VC

Užitočné odkazy

Mobilná aplikácia

v obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

google playApp store

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, štvrtok 20. 6. 2024
takmer jasno 27 °C 17 °C
takmer jasno, mierny severný vietor
vietorS, 5.13m/s
tlak1020hPa
vlhkosť55%

Obsah

Školstvo v Dolných Obdokovciach

Školstvo v obci Dolné Obdokovce zabezpečuje Materská škola, Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským s ročníkmi 1. až 4. a taktiež Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským.

Školský psychológ

psychológiaKto je školský psychológ?

Školský psychológ je človek, ktorý sa v prostredí školy alebo predškolského zariadenia, podieľa na rozvíjaní zdravého  osobnostného rozvojapsychického zdravia účastníkov inštitúcie v ktorej pôsobí. Principiálne funguje podobne, ako obvodný lekár:

1) prídete k nemu,

2)  zistí, kde môže byť problém a či o nejaký problém ide,

3) podľa typu a rozsahu problému začne na probléme pracovať alebo klientovi poradí odborníka špecializovaného na danú oblasť.  

Uvedené sa deje, samozrejme, v rovine psychického zdravia.

 

Čo robí školský psychológ?

Súčasťou práce školského psychológa v prostredí MŠ je napr.:

  • Konzultačná a poradenská činnosť pre rodičov a učiteľov – v prípade ZŠ a SŠ by zahŕňala aj žiakov/ študentov.
  • Vedenie presných záznamov – o deťoch, udalostiach, vyšetreniach atď.
  • Individuálna práca s konkrétnymi deťmi – napr. riešenie adaptačných problémov, sociálnych problémov, krízová intervencia, podiel na realizácii stimulačných programov
  • Spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, príp. spolupráca s inými špecialistami
  • Účasť na školeniach, kurzoch, zvyšovanie úrovne samoštúdiom
  • Orientačné vyšetrenie dieťaťa
  • Posielanie detí k špecialistom žiadosťou o vyšetrenie

 

Práca školského psychológa je veľmi variabilná a úzko súvisí s možnosťami inštitúcie, v ktorej pôsobí. Z logiky veci vyplýva, že iné bude jeho pôsobenie v MŠ, iné v ZŠ a iné na SŠ.

Školský psychológ spadá pod tzv. odborných zamestnancov a jeho činnosť definuje zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

 

Kto môže ísť za školským psychológom?

Za školským psychológom môže ísť každý zákonný zástupca, ktorý má dieťa prihlásené v našej MŠ, rovnako tiež každý pedagogický alebo nepedagogický zamestnanec danej inštitúcie.

 

S čím môžem ísť za školským psychológom?

V podstate s akýmkoľvek problémom, ktorý nejakým spôsobom ovplyvňuje psychické rozpoloženie človeka.  Úlohou školského psychológa bude lokalizovať príčinu problému a v prípade, že na riešenie nemá kompetenciu, poradí klientovi dostupnú odbornú pomoc z radov špecialistov.

Demonštratívne uvediem niekoľko príkladov typológií problémov, ktoré riešia školskí psychológovia:

Deti (väčšinou predškoláci): predčasné zaškolenie, predĺženie povinného predprimárneho vzdelávania, zvláštne formy správania, vzdor, realizácia intervencií, pomoc pri výskyte adaptačných špecifík a sledovanie adaptačného procesu, orientačná diagnostika, a pod.

Žiaci/študenti: problematika partnerských vzťahov (adekvátne vývinu), vzťahov v triede medzi žiakmi, vzťahy žiak-učiteľ, problémy s učením, problémy v správaní a sebaregulácii, profesijné smerovanie, problémy spojené s udržaním pozornosti,

Rodičia/učitelia: vzťahové problémy, rozvody, dieťa sa nechce učiť, adaptácia dieťaťa na MŠ/ZŠ/SŠ, krízová intervencia v škole (úmrtie, choroba, rozvod), pomoc pri spracovaní traumatickej udalosti, pomoc pri depresii, úzkosti, strachu, strata zmyslu života, strata záujmov,

 

Ako často môžem navštevovať školského psychológa?

To je veľmi závislé od:

  • typológie problému – niečo možno vyriešiť jednorazovou konzultáciou, niečo dlhšie trvajúcou spoluprácou,
  • možnostiach daného zaradenia – čím väčšia škola/predškolské zariadenie, tým menej času na venovanie sa jednému klientovi

 

Ako mám psychológa kontaktovať?

Pre rodičov detí platí, že najlepšou možnosťou je dohodnúť si termín konzultácie vopred a to buď osobne alebo na mailovú adresu: branislavkolenic@outlook.com; tel. číslo: 0911 729 025

Zamestnanci školy majú psychológa k dispozícii prakticky kedykoľvek počas pracovnej doby a rovnako je tomu u detí, ktoré MŠ navštevujú.

 

Ako je to s  mlčanlivosťou?

Mlčanlivosť psychológov opisuje zákon č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov. V zásade je dôležité vedieť, že každý psychológ je zo zákona povinný držiavať mlčanlivosť o skutočnostiach týkajúcich sa klientov. V prípade maloletých klientov, ho môže povinnosti mlčanlivosti zbaviť zákonný zástupca.

 

 

Mgr. Branislav Kolenič

Školský psychológ

MŠ Dolné Obdokovce