A picture

Hasznos hivatkozások

Aktuális időjárás

<<
>>
ma, vasárnap 29. 3. 2020
14 °C 4 °C
enyhe eső, északnyugati mérsékelt szél
szélÉNy, 4.83m/s
nyomás1013hPa
páratartalom54%
csapadék0.24mm

Tartalom

Oktatásügy Alsóbodokon

Alsóbodokon az oktatásügyet az óvoda, magyar és szlovák tanítási nyelvű alapiskola 1-4. évfolyama és magyar tanítási nyelvű magán-szakközépiskola képviseli.


Az iskolaügy története a községben


A „bodoki“ iskolát és a tanítókat először a 18. század végén említik a krónikák, de ez a létesítmény sokkal régebbi. Az eredetileg L alakzatban felépített épületben egy osztály volt, valamint a tanító vagy kántortanító lakása. 1865-ben az épület javításra szorult. Az idők folyamán ez a régi épület többször át lett alakítva és épíve úgy, hogy az oktatás feltételeinek feleljen meg.
 

Az 1937. évben az iskola már három osztállyal rendelkezett és 1941. október 1-től megynyílt a szlovák tanítási nyelvű katolikus nemzeti iskola. Később megnyitották a szlovák és magyar tanítási nyelvű iskolákat is. Az 1945-1950-es években betiltották a magyar tanítási nyelvű oktatást. A több tanítási nyelvű osztályok közös igazgatás alatt a legkisebb súrlódások nélkül egy épületben működnek.
Mivel kizárólag 1-4. évfolyamban folyik az oktatás, a felső tagozatos tanulók szlovák alapiskolákat látogatnak, mint pl a szomszédos Család községben vagy a nem messzire lévő járási székhelyen, Nyitra városában. A magyar anyanyelvű tanulók többnyire a szomszédos községben lévő Pogrányi Alapiskolát látogatják.


Az Alsóbodoki Alapiskola


Az iskola a tanulók, szülők és pedagógusok nyitott közössége A küldetése az, hogy komplex szolgáltatásokat nyújtson a nevelés és oktatás terén a kínálat és kereslet alapján. Az iskola pedagógiai programja a tanmenet céljait teljesíti.

A nevelési folyamatban az iskola az alkotó és kritikusan gondolkodó, aktívan tevékenykedő, demokratikusan és hazafiasan érző személyiségre épít. A tanulókat toleranciára, az emberi különbözőség és sokszínűség elfogadására nevelik.
 

Az iskola az iskolai közösség minden tagja számára esélyt kínál, hogy sikeresek legyenek. az
életben.

 

Az alapiskola fenntartója az Alsóbodoki Községi Hivatal. Az iskola 2 szlovák, 1 magyar osztállyal és egy iskolai klubbal rendelkezik. Az iskolai tanítás után a tanulók az iskolai klubban (napközi otthon) tartózkodnak. Mind a szlovák, mind a magyar tagozatról látogatják.

Az iskola az ISCED 1 rendszer tervei alapján végzi oktatási-nevelési tevékenységét.A tanuló személyiségének kialakítására, a higiéniai előírások jobbítására, az environmentális, környezettudatosság nevelésére és legfőképpen a drogmentes nevelésre, a tanulók testi fejlődésének nevelésére (turisztika, sportnapok szervezése) összpontosít.
Az iskola a jövőben is ebben a szellemben kívánja nevelni növendékeit, figyelve az illedelmes viselkedésre az osztálytársakkal és felnőttekkel szemben, törődni az agresszivitás, önzés és a tanulók más negatív megnyilvánulásainak visszaszorítására. A tanulóknak lehetőségük nyílik különböző jellegű szakköröket látogatniuk. Lehetőségük van a színjátszókör, egészségügyi, idegennyelvi és tánckör tevékenységébe is bekapcsolódniuk.

 

A tanév folyamán a gyermekek különböző irodalmi-művészeti, képzőművészeti, zenei, sport és más versenyeken vesznek részt. Büszkék vagyunk arra, hogy iskolánkat és a községünket is évről évre aHviezdoslavov Kubín, a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Versenyen, aSlávik Slovenska előadói versenyen, valamint a magyar tanítási nyelvű alapiskolák számára meghirdetett Poznaj slovenskú reč. versenyen képviselik.
Hosszabb szünet után újjáalakult a Star Kidz együttes. Az egészségügyi szakkörnek szintén nagy sikere van a tanulók körében. Az ifjú egészségügyisek nem egyszer bizonyították felkészültségüket a járási versenyeken Nyitrán. A versenyzők felkészítésében részt vesz a pedagógiai alkalmazottak egész közössége

 

Az iskola aktívan bekapcsolódik a községi hivatal által szervezett tevékenységbe is. Minden évben programot szervez az Idősek napjára. Kulturális műsort szervezett a Polgármesterek regionális találkozójára. Tanulóink felléptek a Regionális kulturális ünnepségen is. A mi tanulóink és az Önök gyermekei rendszeresen fellépnek a karácsonyi időszak alatt, részt vesznek a gyereknapon, olimpiai napon vagy iskolai kiránduláson. Meglátogatják a közlekedési pályát is.
 

Minden évben kultúrműsorral és apró ajándékkal kedveskednek az anyukáknak, nagymamáknak.
Az óvodával együtt látogatják a színházi előadásokat és hangversenyeket Nyitrán. Az alapiskola szervezésében a rendezvényeken szívesen látják vendégül az óvodásokat is.


Az alapiskola vezetősége


Igazgatónő:
Mgr. Brath Valéria
Elérhetőség: zakladnaskola@dolneobdokovce.sk

 

Tantestület:
Mgr. Chabanová Ľubica,
Mgr. Máčayová Martina,
Mgr. Varga György,
Mgr. Szabóová Marianna -nevelőnő

 

Iskolai gondnok:
Helena Gáliková