A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

COVID-19 - all informations


sodb

Užitočné odkazy

Mobilná aplikácia

v obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

google playApp store

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, pondelok 10. 5. 2021
takmer jasno 23 °C 10 °C
takmer jasno, čerstvý juhovýchodný vietor
vietorJV, 9.86m/s
tlak1015hPa
vlhkosť53%

Obsah

Školstvo v Dolných Obdokovciach

Školstvo v obci Dolné Obdokovce zabezpečuje Materská škola, Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským s ročníkmi 1. až 4. a taktiež Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským.

Materská škola v Dolných Obdokovciach


Predškolská výchova a vzdelávanie detí v zariadeniach nadväzuje na výchovu dieťaťa v rodine a dopĺňa ju o výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj.

Budova materskej školy sa nachádza v peknom priestrannom prostredí v susedstve školy. Súčasťou areálu je školský dvor a záhrada, ktorá je vybavená pieskoviskom a hračkami pre vonkajší pobyt detí.

Proces výchovy a vzdelávania v materskej škole v Dolných Obdokovciach prebieha v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Podrobne je rozpracovaný v školskom vzdelávacom programe – „Zvedavé slniečka“. 

Doplnkové predmety a krúžky sú tiež realizované v súlade s metodikami, princípmi, zásadami a požiadavkami na predprimárne vzdelávanie (Oboznámenie sa s Anglickým jazykom (Angličtina hravou formou); Environmentálna výchova – Projekt: „Ochraňuj prírodu – príroda Ťa obdarí; Dopravná výchova – Bezpečnosť cestnej premávky; Rozvíjanie grafomotorických zručností; Šikovné ručičky – Výtvarné činnosti; Oboznámenie sa s fungovaním ľudského tela a základy prvej pomoci).

Materská škola je dvojtriedna. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu v MŠ.

Veľký dôraz sa kladie na výzdobu priestorov MŠ, výzdobu sa prispôsobí vždy k ročným obdobiam alebo sviatkom. Esteticky upravené prostredie je tiež predpokladom, aby sa tu naše deti cítili dobre.

Materská škola pokladá za dôležité prezentáciu školy pred rodičovskou verejnosťou rôznymi tradičnými a novšími aktivitami, ktoré sú jedným z prostriedkov obhájenia ďalšej činnosti školy. Také aktivity sú napr. vyrezávanie tekvíc, rodičovské združenia, návšteva bábkového divadla v Nitre, ako aj rôzne predstavenia v ZŠ pre deti, kúzelník, bábkové divadlo, či koncert, a výtvarné činnosti s deťmi so spoluprácou s výtvarníčkami z Nitry

Medzi tradičné aktivity patria „Mikuláš a Vianočná besiedka“ v škôlke, ktorú MŠ organizuje vždy pred Vianocami za prítomnosti rodičov, ďalej „Fašiangový karneval“ v kultúrnom dome a „Deň Matiek“  či „Deň detí“  spolu so základnou školou.

V je slávnostná „Rozlúčka s materskou školou“ pre deti, ktoré odchádzajú do prvého ročníka základnej školy. Na túto oslavu sú pozvaní rodičia, deti predvedú krátky program, v rámci toho je slávnostné odovzdávanie Osvedčení o ukončení predprimárneho vzdelávania, a ostatné deti dostanú farebné diplomy.

Materská škola je zapojená do Programu „Ovocie na školách“, ktorý finančne podporuje Európska únia.


Školský vzdelávací program je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v školách a škola si môže 30 % upraviť podľa vlastných podmienok, vlastnej stratégie a zamerania, alebo zohľadniť potreby regiónu.

Od školského roku 2008/2009 sa v súlade s Medzinárodnou štandardnou klasifikáciou vzdelávania v materských školách poskytuje predprimárne vzdelávanie ISCED 0.

Zaradenie materských škôl do sústavy škôl znamená aj to, že poskytujú stupeň vzdelania – podľa nového školského zákona, budú deti končiace materskú školu absolventmi predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Obdržia doklad o vzdelaní podľa medzinárodnej klasifikácie ISCED O, ktorý je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelania, ktorý má všetky atribúty verejnej listiny.

Fotogaléria


ZÁPIS


Zápis do Materskej školy je v mesiaci MÁJ – na nasledujúci školský rok. Termín zápisu sa uverejňuje od 15. februára do 15.marca. Zapísať dieťa si môžete priamo u riaditeľky v deň zápisu.

Rozhodnutie obdržíte do 30 dní odo dňa podania písomnej žiadosti, k začiatku školského roka spravidla do 30. júna kalendárneho roka. Riaditeľka prijíma deti k začiatku školského roka, ale podľa okolností i priebežne.

K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa.


Prevádzka MŠ


Prevádzka MŠ je od 6.30 do 16.30 hod.


Vedenie MŠ


Riaditeľka MŠ:

Bc. Blanka Bencová
kontakt: +421 37 78 76 302, 0903 762 193

e-mail: materskaskola@dolneobdokovce.sk