A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

MS_logo_


COVID-19 - all informations

Užitočné odkazy

Mobilná aplikácia

v obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

google playApp store

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, sobota 25. 3. 2023
mierny dážď 15 °C 8 °C
mierny dážď, čerstvý severozápadný vietor
vietorSZ, 8.55m/s
tlak1010hPa
vlhkosť53%
zrážky6.71mm

Obsah

Školstvo v Dolných Obdokovciach

Školstvo v obci Dolné Obdokovce zabezpečuje Materská škola, Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským s ročníkmi 1. až 4. a taktiež Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským.

Aktuality MŠ

14.02.2023

Oficiálny oznam: RAJO s.r.o. 1

Oficiálny oznam: RAJO s.r.o.

Vážení rodičia, spoločnosť RAJO s.r.o. nám (a vám) zaslala oficiálny oznam spoločnosti týkajúci sa aktuálnych dodávok dotovaných mliečnych produktov, ktorý vám sprostredkúvame vo formáte PDF na stránke obce v sekcii aktuality MŠ.

Detail

14.02.2023

Platby za stravu počas jarných prázdnin 4

Platby za stravu počas jarných prázdnin

Milí rodičia, v čase tzv. jarných prázdnin, od 20.2.’23 do 24.2.’23, bude prevádzka MŠ Dolné Obdokovce otvorená. Keďže školská jedáleň v Pohraniciach, dodávajúca stravu našej MŠ, je v danom čase zatvorená, obedy bude dodávať školská jedáleň z Klasova.

Detail

03.02.2023

Informácie o kurze angličtiny 1

Informácie o kurze angličtiny

Milí rodičia, vzhľadom k veľkému záujmu o kurz anglického jazyka a po aktualizačnom rozhovore s novou pani lektorkou, došlo k zmene pôvodnej dohody o čase realizácie jednotlivých hodín kurzu.

Detail

20.01.2023

Informácie o kurze angličtiny 1

Informácie o kurze angličtiny

Milí rodičia, ktorí ste prihlásili svoje deti na kurz angličtiny, radi by sme vás informovali o čase konania kurzu a spôsobe jeho platby.

Detail

28.11.2022

Oznam: Príchod Mikuláša ???? 1

Oznam: Príchod Mikuláša

Milí rodičia, dňa 6.12. 2022, v doobedňajších hodinách, do našej materskej školy zavíta Mikuláš, ktorý s malou mikulášskou nádielkou poteší detičky. Detičky si spoločne zaspievajú pesničku, zarecitujú básničku a zahrajú krátku scénku Mikulášovi. S pozdravom a želaním pekného dňa, Kolektív MŠ

Detail

Čo nás v škôlke čaká?

Materská škola v Dolných Obdokovciach

 

Predškolská výchova a vzdelávanie detí v zariadeniach nadväzuje na výchovu dieťaťa v rodine a dopĺňa ju o výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj.

Budova materskej školy sa nachádza v peknom priestrannom prostredí v susedstve školy. Súčasťou areálu je školský dvor a záhrada, ktorá je vybavená pieskoviskom a hračkami pre vonkajší pobyt detí.

Proces výchovy a vzdelávania v materskej škole v Dolných Obdokovciach prebieha v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Podrobne je rozpracovaný v školskom vzdelávacom programe – „Zvedavé slniečka“. 

Doplnkové predmety a krúžky sú tiež realizované v súlade s metodikami, princípmi, zásadami a požiadavkami na predprimárne vzdelávanie (Oboznámenie sa s Anglickým jazykom (Angličtina hravou formou); Environmentálna výchova – Projekt: „Ochraňuj prírodu – príroda Ťa obdarí; Dopravná výchova – Bezpečnosť cestnej premávky; Rozvíjanie grafomotorických zručností; Šikovné ručičky – Výtvarné činnosti; Oboznámenie sa s fungovaním ľudského tela a základy prvej pomoci).

Materská škola je dvojtriedna. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu v MŠ.

Veľký dôraz sa kladie na výzdobu priestorov MŠ, výzdobu sa prispôsobí vždy k ročným obdobiam alebo sviatkom. Esteticky upravené prostredie je tiež predpokladom, aby sa tu naše deti cítili dobre.

Materská škola pokladá za dôležité prezentáciu školy pred rodičovskou verejnosťou rôznymi tradičnými a novšími aktivitami, ktoré sú jedným z prostriedkov obhájenia ďalšej činnosti školy. Také aktivity sú napr. vyrezávanie tekvíc, rodičovské združenia, návšteva bábkového divadla v Nitre, ako aj rôzne predstavenia v ZŠ pre deti, kúzelník, bábkové divadlo, či koncert, a výtvarné činnosti s deťmi so spoluprácou s výtvarníčkami z Nitry

Medzi tradičné aktivity patria „Mikuláš a Vianočná besiedka“ v škôlke, ktorú MŠ organizuje vždy pred Vianocami za prítomnosti rodičov, ďalej „Fašiangový karneval“ v kultúrnom dome a „Deň Matiek“  či „Deň detí“  spolu so základnou školou.

V je slávnostná „Rozlúčka s materskou školou“ pre deti, ktoré odchádzajú do prvého ročníka základnej školy. Na túto oslavu sú pozvaní rodičia, deti predvedú krátky program, v rámci toho je slávnostné odovzdávanie Osvedčení o ukončení predprimárneho vzdelávania, a ostatné deti dostanú farebné diplomy.

Materská škola je zapojená do Programu „Ovocie na školách“, ktorý finančne podporuje Európska únia.


Školský vzdelávací program je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v školách a škola si môže 30 % upraviť podľa vlastných podmienok, vlastnej stratégie a zamerania, alebo zohľadniť potreby regiónu.

Od školského roku 2008/2009 sa v súlade s Medzinárodnou štandardnou klasifikáciou vzdelávania v materských školách poskytuje predprimárne vzdelávanie ISCED 0.

Zaradenie materských škôl do sústavy škôl znamená aj to, že poskytujú stupeň vzdelania – podľa nového školského zákona, budú deti končiace materskú školu absolventmi predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Obdržia doklad o vzdelaní podľa medzinárodnej klasifikácie ISCED O, ktorý je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelania, ktorý má všetky atribúty verejnej listiny.

 


ZÁPIS


Zápis do Materskej školy je spravidla v mesiaci MÁJ – na nasledujúci školský rok.  Zapísať dieťa si môžete priamo u riaditeľky v deň zápisu.

Rozhodnutie obdržíte do 30 dní odo dňa podania písomnej žiadosti, k začiatku školského roka spravidla do 15. júna kalendárneho roka. Riaditeľka prijíma deti k začiatku školského roka, ale podľa okolností i priebežne.

 

 • K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa.

 


Prevádzka MŠ


 

 • Prevádzka MŠ je od 6.30 do 16.30 hod.

 


Vedenie MŠ


Riaditeľka MŠ:

Mgr. Blanka Bencová
kontakt: + 421  0903 762 193

e-mail: materskaskola@dolneobdokovce.sk

 

 

Školský psychológ

Školský psychológ Kto je školský psychológ?

Školský psychológ je človek, ktorý sa v prostredí školy alebo predškolského zariadenia, podieľa na rozvíjaní zdravého  osobnostného rozvojapsychického zdravia účastníkov inštitúcie v ktorej pôsobí. Principiálne funguje podobne, ako obvodný lekár:

1) prídete k nemu,

2)  zistí, kde môže byť problém a 

3) podľa typu a rozsahu problému začne na probléme pracovať alebo klientovi poradí odborníka špecializovaného na danú oblasť.  

Uvedené sa deje, samozrejme, v rovine psychického zdravia.

Čo robí školský psychológ?

Súčasťou práce školského psychológa v prostredí MŠ je napr.:

 • Konzultačná a poradenská činnosť pre rodičov a učiteľov – v prípade ZŠ a SŠ by zahŕňala aj žiakov/ študentov.
 • Vedenie presných záznamov – o deťoch, udalostiach, vyšetreniach atď.
 • Individuálna práca s konkrétnymi deťmi – napr. riešenie adaptačných problémov, sociálnych problémov, krízová intervencia, podiel na realizácii stimulačných programov
 • Spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, príp. spolupráca s inými špecialistami
 • Účasť na školeniach, kurzoch, zvyšovanie úrovne samoštúdiom
 • Orientačné vyšetrenie dieťaťa
 • Posielanie detí k špecialistom žiadosťou o vyšetrenie

 

Práca školského psychológa je veľmi variabilná a úzko súvisí s možnosťami inštitúcie, v ktorej pôsobí. Z logiky veci vyplýva, že iné bude jeho pôsobenie v MŠ, iné v ZŠ a iné na SŠ.

Školský psychológ spadá pod tzv. odborných zamestnancov a jeho činnosť definuje zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

 

Kto môže ísť za školským psychológom?

Za školským psychológom môže ísť každý zákonný zástupca, ktorý má dieťa prihlásené v našej MŠ, rovnako tiež každý pedagogický alebo nepedagogický zamestnanec danej inštitúcie.

 

S čím môžem ísť za školským psychológom?

V podstate s akýmkoľvek problémom, ktorý nejakým spôsobom ovplyvňuje psychické rozpoloženie človeka.  Úlohou školského psychológa bude lokalizovať príčinu problému a v prípade, že na riešenie nemá kompetenciu, poradí klientovi dostupnú odbornú pomoc z radov špecialistov.

Demonštratívne uvediem niekoľko príkladov typológií problémov, ktoré riešia školskí psychológovia:

Žiaci/študenti: problematika partnerských vzťahov (adekvátne vývinu), vzťahov v triede medzi žiakmi, vzťahy žiak-učiteľ, problémy s učením, problémy v správaní a sebaregulácii, profesijné smerovanie, problémy spojené s udržaním pozornosti,

Rodičia/učitelia: vzťahové problémy, rozvody, dieťa sa nechce učiť, adaptácia dieťaťa na MŠ/ZŠ/SŠ, krízová intervencia v škole (úmrtie, choroba, rozvod), pomoc pri spracovaní traumatickej udalosti, pomoc pri depresii, úzkosti, strachu, strata zmyslu života, strata záujmov,

 

Ako často môžem navštevovať školského psychológa?

To je veľmi závislé od:

 • typológie problému – niečo možno vyriešiť jednorazovou konzultáciou, niečo dlhšie trvajúcou spoluprácou,
 • možnostiach daného zaradenia – čím väčšia škola/predškolské zariadenie, tým menej času na venovanie sa jednému klientovi

 

Ako mám psychológa kontaktovať?

Pre rodičov detí platí, že najlepšou možnosťou je dohodnúť si termín konzultácie vopred a to buď osobne alebo na mailovú adresu: branislavkolenic@outlook.com.

Zamestnanci školy majú psychológa k dispozícii prakticky kedykoľvek počas pracovnej doby a rovnako je tomu u detí, ktoré MŠ navštevujú.

 

Ako je to s  mlčanlivosťou?

Mlčanlivosť psychológov opisuje zákon č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov. V zásade je dôležité vedieť, že každý psychológ je zo zákona povinný držiavať mlčanlivosť o skutočnostiach týkajúcich sa klientov. V prípade maloletých klientov, ho môže povinnosti mlčanlivosti zbaviť rodič.

 

 

Mgr. Branislav Kolenič

Školský psychológ

MŠ Dolné Obdokovce

Fotogaléria

28.06.2019

Rozlúčková slávnosť škôlkárov 2019

Rozlúčková slávnosť škôlkárov 2019

Rozlúčková slávnosť našich škôlkárov a ukončenie školského roka 2018/2019 v našej základnej škole zo dňa 28.06.2019.

Detail

02.10.2018

Školský rok 2018/2019

Školský rok 2018/2019

Školský rok sme zahájili v priestoroch základnej školy

Detail

30.06.2017

Rozlúčková slávnosť škôlkárov 2017

Rozlúčková slávnosť škôlkárov 2017

Škôlkári sa rozlúčili s materskou školou skutočne slávnostne. Veď aj bol dôvod. Teraz už budú veľkáči a žiadne vyspávanie počas dňa ich nečaká. V mene obce Dolné Obdokovce im prajeme veľa úspechov a dobrých výsledkov v základných školách.

Detail

22.07.2016

Bežný deň v MŠ

Bežný deň v MŠ

Bežný deň v MŠ

Detail

21.07.2016

MŠ-Foto-tablá

MŠ-Foto-tablá

MŠ-Foto-tablá

Detail