A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obecný rozhlas


MS_logo_


VC

Užitočné odkazy

Mobilná aplikácia

v obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

google playApp store

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, štvrtok 20. 6. 2024
takmer jasno 27 °C 17 °C
takmer jasno, mierny severný vietor
vietorS, 5.13m/s
tlak1020hPa
vlhkosť55%

Obsah


Demografické pomery obce


 

 

V obci Dolné Obdokovce žije na rozlohe 10,18 km2 celkom 1154 obyvateľov (údaj k 01.07.2018), z čoho sa asi polovica hlási k maďarskej národnosti. Celkový pohyb obyvateľstva mal z dlhodobého hľadiska regresívny charakter. Od roku 2015 však krivka celkového pohybu obyvateľstva postupne rastie, čo môžeme vidieť aj v grafe nižšie. Progres celkového pohybu obyvateľstva je spôsobený predovšetkým mechanickým pohybom obyvateľstva, inak povedané príchodom nového obyvateľstva do našej obce. Prirodzený pohyb, teda rozdiel narodených a zomrelých obyvateľov, žiaľ, za rok 2017 mierne klesol. Dôvodom je zvýšená úmrtnosť obyvateľstva v tomto období. V roku 2017 nás opustilo až 15 obyvateľov. Súčasne však možno konštatovať, že natalita, teda pôrodnosť postupne rastie (v roku 2017 sa narodilo celkom 11 detí). Zvyšovanie natality súvisí tiež s výšenou mierou sobášnosti. Pozitívnym faktom je, že za posledných minimálne 10 rokov bola v roku 2017 najvyššia miera sobášnosti (celkom 9 sobášov za rok 2017). 

Vývoj pohybu obyvateľstva v obci Dolné Obdokovce za roky 2008 až 2017Celkový úbytok obyvateľstva ovplyvňoval do roku 2015 najmä mechanický (konkrétne migračný) pohyb obyvateľstva. Najväčší migračný úbytok v podobe prisťahovaných mladých manželských párov a rodín na jednej strane a odchod najmä mladého obyvateľstva (zväčša jednotlivcov) na strane druhej zaznamenávame v rokoch 2013 až 2015. Od roku 2015 však zaznamenávame nárast nového obyvateľstva prihlasujúceho sa na trvalý pobyt v našej obci. Súčasné vedenie obce má snahu tento trend prírastku zachovať a vytvárať tak atraktívne podmienky pre život všetkých vekových skupín, v neposlednom rade najmä pre mladé rodiny s deťmi (v podobe vytvárania možností výstavby nových rodinných domov - napríklad IBV Lúky). Obec sa teší aj z faktu, že vplyvom ponuky nových možností bývania pre mladé rodiny sa vracajú naši obyvatelia, teda rodáci, ktorí z pracovných či iných dôvodov opustili našu obec a opätovne vyhľadávajú svoje rodinné zázemie práve na mieste kde sami vyrastali. Celková úroveň obce závisí v neposlednom rade aj od ekonomicky aktívneho obyvateľstva. To tvorí v našej obci celkom 68,89% (údaj k roku 2015).

Obec Dolné Obdokovce je z hľadiska religiozity veľmi homogénna, nakoľko sa k rímskokatolíckej viere sa hlási až 93,27% (údaj k roku 2011).

Hospodárstvo v obci Dolné Obdokovce je historicky typické najmä poľnohospodárstvom, nakoľko z hľadiska štruktúry územia predstavuej poľnohospodárska plocha až 83,4%. V minulosti sa tu tiež nachádzalo Jednotné roľnícke družstvo – JRD (od roku 1949). Dnes úlohu hlavnej poľnohospodárskej aktivity primárneho sektora hospodárstva zabezpečuje právnická osoba Agrofors, s.r.o. Sekundarány a terciárny sektor je v obci viacerými subjektmi.
Prehľad jednotlivých hospodárskych subjektov sídliacich v obci Dolné Obdokovce si môžete pozrieť aj na oficiálnej webovej stránke Obchodného registra Slovenskej republiky.

Extravilán (nezastavanú časť) obce tvorí najmä už vyššie spomínaná poľnohospodárska pôda (83,4%) a veľkú časť územia obce zaberá lesná a zastavaná plocha, ktorá sa nachádza z veľkej časti na severe územia obce. V intraviláne sa nachádza celkom 349 domov, z čoho trvalo obývaných je 307 domov (z toho sú 2 bytové domy spolu so 44 bytovými jednotkami). Neobývaných je 33 rodinných domov (údaje k roku 2011).

Z hľadiska funkčného využitia je možné konštatovať, že v obci sa nachádzajú 3 predajne s potravinovým tovarom, jedna predajňa so zmiešaným tovarom, dve pohostinstvá, športový areál s futbalovým ihriskom a amfiteátrom (zabezpečuje športové a kultúrne vyžitie v obci), materská škola, základná škola pre prvý stupeň s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským a taktiež Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským, ktorej súčasťou sú aj 2 internáty nachádzajúce sa pri uvedenej škole a na miestnom ranči - Paulisz Ranč, ktorý je taktiež jedným z najväčších poskytovateľov podmienok pre cestovný ruch v obci (religiózny CR – Kalvária grófa Jánosa Esterházyho s kaplnkou zasvätenou Povýšeniu svätého Kríža, v ktorej sa nachádzajú pozostatky Jánosa Esterházyho, rekreačný CR, organizovanie konferencií, svadieb či osláv a iné).


 Štruktúra zástavby  


KultúraDedením majetkov podľa uhorského práva sa na Slovensku dosiahla špecifická štruktúra krajiny i zastavaného územia – úzke dlhé parcely, stavebný objekt pri ceste, hospodársky dvor za domom, záhrada, sad prípadne hospodárske stavby. Táto tradičná zástavba bola porušená v období socializmu, kedy sa presadzoval trend „priblíženia obce k mestu“. Nová parcelácia sa stala blízka mestskej parcelácii a tento proces pretrváva i v súčasnosti. Nové parcely sú zväčša obdĺžnikové o výmere 6-8 árov. Uličná čiara nie je striktne daná a najmä dodržiavaná. Stavby sú výraznejšie, rozľahlejšie a nerešpektujú regionálne prvky. Nové štvrte kopírujú mestský spôsob zástavby, čo je v rozpore so stanoveným cieľom zachovania tradičného vidieckeho prostredia a nadviazania naň. V súčasnosti však prebieha individuálna výstavba rodinných domov v novej miestnej časti obce - Lúky. Priamym predajom obec predala pozemky viacerím rodákom a výstavbou rodinných domov sa tak zabezpečilo ich zotrvanie v rodnej obci. Týmto sa tiež zachová aj vidiecky charakter obce, čím sa pozdvihnú regionálne prvky.

Kultúrny dom - OcÚDnešným kultúrno - administratívnym centrom obce je budova kultúrneho domu postavená v roku 1957 - 1961, v ktorej má svoje priestory Obecný úrad. Je to prízemná obdĺžniková budova s poschodovou strednou časťou, revitalizovaná aj za pomoci Európskych štrukturálnych investičných fondov v roku 2015. 
Kultúra

Zo stavieb súčasného obdobia si zaslúži pozornosť drevená chata miestneho poľovníckeho združenia. Budova pekne zapadá do lesného prostredia a slúži na oddych a posedenia poľovníkov.

 

Najstarší rodinný dom v obciTradičná zástavba v obciViničné pivniceViničné pivnice


Použitá literatúra:


OcÚ Dolné Obdokovce

www.statistics.sk