A picture

Navigáció

Oldal elküldése e-mailben

ovi_logo

Hasznos hivatkozások

Aktuális időjárás

<<
>>
ma, csütörtök 20. 6. 2024
kevés felhő 27 °C 17 °C
kevés felhő, északi mérsékelt szél
szélÉ, 5.13m/s
nyomás1020hPa
páratartalom52%

Tartalom


A község polgármestere


 

Ing.  Paulisz Marián

Cím: Dolné Obdokovce (Alsóbodok) 124, 951 02

Telefon: +421 37 78 76 210 (titkárság)

Mobil: +421 905 478 099, +421 907 138 139

E-mail: dolneobdokovce@mail.t-com.sk, pauliszmarian@gmail.com

 

A Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 369/1990 számú a község rendezéséről szóló törvény alapján (a továbbiakban Törvény) a községet a polgármester képviseli és ő a község legfelsőbb végrehajó szerve. A polgármesteri tisztség köztisztség. A polgármester mebízatási időszaka az újonnan megválasztott polgármester fogadalomtételével jár le. A polgármester megválasztásának szabályairól külön törvény rendelkezik.

 

A polgármesteri tisztség a következő tisztségekkel összeegyeztethetetlen:

1. képviselő-testületi tag,
2. a megválasztásának helye szerinti község alkalmazottja,
3. a megválasztásának helye szerinti község által létrehozott költségvetési szervezet vagy dotációs szervezet képviseleti szerve,
4.  megyei önkormányzat elnöke,
5. államigazgatási szerv vezető beosztású alkalmazottja,
6. egyéb, külön törvény szerinti tisztség.

 

A polgármester továbbá:

1. ha a jelen törvény nem rendelkezik másként, összehívja és vezeti a helyi képviselő-testület és a községi tanács üléseit, illetve aláírja ezek határozatait,
2. végzi a község igazgatását,
3. képviseli a községet az állami szervek, jogi és természetes szervek irányában,
4. kiadja a községi hivatal munkarendjét, szervezeti szabályzatát, és a község alkalmazottainak javadalmazási szabályzatát, tájékozatja a képviselő-testületet a községi hivatal szervezeti szabályzatának kiadásáról és ennek módosításairól,
5. dönt minden olyan, a község igazgatásával kapcsolatos ügyben, amelyet a törvény vagy a község statútuma nem utal a helyi képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe.

 


A község alpolgármestere


 

Mgr. Peter Gálik

Telefón: +421 918 323 792

E-mail: petergalik77@gmail.com

 

A polgármester helyettesítését a Törvény 13.sz.§-sa tárgyal a következőképpen:

1. A polgármestert a polgármester-helyettes helyettesíti, akit a polgármester, általában a teljes megbízatási időszakra vonatkozóan, a polgármesteri fogadalom letételétől számított 60 napon belül bíz meg a helyettesítéssel; ha erre nem kerül sor, akkor a polgármester-helyettest a helyi képviselő-testület választja meg. Ha a község 20 000 lakos feletti, a polgármester két polgármester-helyettest bízhat meg, ugyanakkor a köztük lévő sorrendiséget is meghatározza.
A polgármester bármikor visszahívhatja a polgármester-helyettest. Ha a polgármester visszahívja a polgármester-helyettest, akkor a polgármester-helyettes visszahívásától számított 60 napon belül egy másik képviselő-testületi tagot bíz meg a helyettesítéssel.

2. A polgármester-helyettes a polgármester írásos megbízása szerinti terjedelemben helyettesíti a polgármestert.

3.  Ha a polgármester megbízatása a megbízatási időszak lejárta előtt szűnik meg [13a §, (1) bekezdés, c)-i) pontok], a polgármester-helyettes teljes terjedelemben láttja el a polgármester feladatait; ha a helyettesítéssel két polgármester-helyettes van megbízva, akkor ezeket a feladatokat a polgármester-helyettesi tisztséggel való megbízás sorrendje szerint látják el. A helyettesítés az újonnan választott polgármester fogadalomtételével fejeződik be.

4.  A polgármesteri feladatokat a (4) bekezdés szerint ellátó polgármester-helyettes külön törvény szerinti illetményben részesül.