A picture

Obecný rozhlas


MS_logo_


VC

Užitočné odkazy

Mobilná aplikácia

v obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

google playApp store

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, pondelok 15. 7. 2024
oblačno 33 °C 20 °C
oblačno, slabý severný vietor
vietorS, 3.27m/s
tlak1014hPa
vlhkosť34%

Obsah


Zberný dvor


Zberný dvor a kompostáreň

Zberný dvor je (podľa § 80 ods. 6 Zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť; na prevádzkovanie zberného dvora sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad, odpady, ktorých zber na zbernom dvore umožňuje tento zákon, a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení obce.


Otváracie hodiny


 

Deň Čas (prístup pre verejnsoť)
Streda 13:00 - 15:30 
Sobota 09:00 - 15:00

    V súlade s kalendárom zberu odpadov na rok 2024 (zelená farba)

 


Lokalizácia zberného dvoruZberný dvor v obci Dolné Obdokovce vznikol ako výsledok projektu s názvom "Program separovaného zberu obce Dolné Obdokovce" v rámci operačného programu Životné prostredie v programovom období 2007 - 2013. Jeho súčasťou bola aj realizácia projektu "Mechanicko-biologická úprava a zhodnocovanie rastlinného komunálneho odpadu (kompostovisko) v obci Dolné Obdokovce", ktorý bol zrealizovaný ako doplňujúci projekt k zbernému dvoru v roku 2015.


Zberný dvor podľa § 82 Zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov


(1) Fyzická osoba môže bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore

a) ktorý sa nachádza na území obce, v ktorej je poplatníkom,
b) ktorého prevádzka je zabezpečená združením obcí, ktorého členom je obec, v ktorej je poplatníkom.

(2) Odovzdanie oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore inou osobou ako uvedenou v odseku 1 môže byť odplatné.

(3) Prevádzkovateľ zberného dvora je povinný okrem povinností podľa § 14

a) viesť evidenciu komunálnych odpadov odovzdaných na zbernom dvore, ohlasovať obci, na území ktorej sa zberný dvor nachádza, alebo združeniu obcí údaje z evidencie a uchovávať ohlasované údaje,
b) informovať príslušnú obec o zložkách a množstve komunálneho odpadu, ktorý prevzala od jej obyvateľov, na tomto zbernom dvore,
c) vyčleniť priestor pre komunálne odpady vhodné na prípravu na opätovné použitie,
d) odobrať od osôb uvedených v odsekoch 1 a 2 drobný stavebný odpad, objemný odpad, odpadové pneumatiky a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení obce.


Použitá literatúra


www.slov-lex.sk